Zásady ochrany osobních údajů

Nařízení EU 2016/679 (GDPR)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vyplněním těchto osobních údajů "Jméno, Mobil, E-mail" při dokončení rezervace souhlasíte s uchováním těchto informací, které jsou také bezpodmínečně nutné pro správné dokončení zvolené rezervace.

Zanechané osobní údaje nejsou sdělovány žádné třetí straně a výhradně slouží pro zvolený účel.

Účel uchovaných dat:
Identifikace v systému pro správné dokončení zvolené rezervace, zaslání SMS zprávy za účelem připomenutí objednávky, viditelnost historie rezervací, možnost zrušení rezervace, vedení historie návštěv.